Rusza Pilot Maker Elektro ScaleUp

Rusza Pilot Maker Elektro ScaleUp

Wdrożenie 23 pionierskch technologii dla elektromobilności – to cel programu Elektro ScaleUp, który łączy korporacje ze startupami.

Do realizowanego przez techBrainers programu przystąpiły już TAURON, PKN ORLEN, Carrefour Polska, Siemens, Synerise oraz Larq. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności i finansowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Celem programu Elektro ScaleUp jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych firm. Wiemy, jak ważna dla młodych firm jest możliwość korzystania z doświadczeń większych uczestników rynku. Dla nas z kolei ważne jest wspierania umiejętności młodych Polaków. Szczególnie istotne jest to w branżach innowacyjnych, a taką z pewnością jest elektromobilność – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Rozwój elektromobilności jest jednym z priorytetów rządu. – To branża przyszłościowa, która w ciągu najbliższych kilku lat zrewolucjonizuje przemysł motoryzacyjny. Dlatego wspieramy ją także funduszami Programu Inteligentny Rozwój – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Dobrym tego przykładem jest realizacja programu Elektro ScaleUp, który przygotowuje młode spółki do wdrażania swoich produktów, np. infrastruktury ładowania pojazdów. Bo elektromobilność to nie tylko samochody, ale też sieć punktów ładowania – podsumowuje.

Celem programu Elektro ScaleUp jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych firm

Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Program Elektro ScaleUp ma zwiększyć liczbę startupów pracujących nad innowacjami, które pozwolą pokonać występujące dziś bariery w rozwoju rynku elektromobilności. – Zależy nam na tym, żeby program Elektro ScaleUp przyniósł konkretny efekt dla rozwoju branży i był realnym bodźcem do współpracy w obszarze elektromobilności dla wszystkich uczestniczących w nim stron. Liczymy na wzmożenie aktywności startupów i wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze, ale również na zmotywowanie polskich liderów korporacyjnych do zaangażowania się w tą działalność, włączenie jej w swój core business. Otworzy to realne możliwości dla dalszej, już komercyjnej współpracy ze startupami, ukierunkowanej na tworzenie polskich rozwiązań z zakresu elektromobilności – wyjaśnia Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP

Pilotaż Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Więcej informacji na temat założeń pilotażu dostępnych jest na stronie poir.parp.gov.pl/elektroscaleup.