Bluesend

Bluesend

Jak nauczyć samorządowców budowania lokalnych ekosystemów elektromobilności Bluesend sięga po grywalizację!

Pamiętacie Sim City? To komputerowy przebój wszech czasów! Kilkaset milionów ludzi na całym świecie w przestrzeni wirtualnej budowało swoje miasta. Każdy gracz musiał zaplanować przebieg ulic, zbudować sieć energetyczną i wodociągową, ulokować osiedla, fabryki, centra handlowe. Zadbać o posterunki policji, remizy strażackie, szkoły. Zorganizować kina, teatry, wesołe miasteczka. Urządzić parki, wytyczyć boiska. Gra bawiła, ale też uczyła. Pozwalała zrozumie
, jak złożonym procesem jest planowanie i zarządzanie miastem.

Po to sprawdzone narzędzie sięga Bluesend, współpracujący m.in. z fińską firmą Colossal Order, producentem gry Cities: Skylines. W ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp startup stworzy Electro City Simulator. To wirtualne miasto, które jak wiele w Polsce, ale i na świecie, ma problem ze smogiem. Gracz otrzymuje różne narzędzia, które mogą wpływać na poziom zanieczyszczenia powietrza. Jednym z nich jest komunikacja na prąd. Może na przykład wymieniać miejski tabor na elektryczny, rozmieszczać stacje ładowania e-pojazdów, wyznaczać części miasta dostępne tylko dla transportu zeroemisyjnego. Ma też możliwość tworzenia rozwiązań, które promują wśród mieszkańców wybór samochodów na prąd i komunikacji miejskiej. W wirtualnej przestrzeni społecznej, która odwzorowuje modele socjologiczne, sprawdza więc co i jak wpływa na ilość smogu.

Gra opracowywana jest z myślą o prezydentach miast, burmistrzach, wójtach, radnych czy urzędnikach, którzy w przystępny sposób będą mogli uczyć się jak przy ograniczonych środkach budżetowych efektywnie budować lokalne ekosytemy elektromobilności. To ważne tym bardziej, że uchwalona w 2018 r. ustawa o elektromobności i paliwach alternatywnych nakłada na samorządy wiele nowych obowiązków na rzecz rozwoju transportu zero- i niskoemisyjnego.

Symulator będzie też doskonałym narzędziem do pogłębiania świadomości społecznej. Jeśli gra zdobędzie popularność, może spowodować wzrost wiedzy i zamianę postrzegania elektromobilności. Będzie też doskonałym, angażującym narzędziem do realizacji konsultacji społecznych.

W ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp startup Bluesend współpracuje z SimFabric.