DUELERA

DUELERA

Za cel DUELERA stawia sobie przezwyciężenie barier cenowych I mentalnych w elektromobilności.
Na początek wynajmie spersonalizowane e-rowery!