Hermes Energy Group S.A. (HEG)

Hermes Energy Group S.A. (HEG)

Hermes Energy Group S.A. działa na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce i rynkach energii w Europie.

Hermes Energy Group S.A. (HEG)

to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. Bazując na bogatym doświadczeniu, firma oferuje produkty i usługi związane ze sprzedażą, obrotem hurtowym i dostawami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Posiada w swoim portfelu około 70 tys. klientów – wśród nich znajdują się międzynarodowe przedsiębiorstwa, fabryki, lokalne firmy, a także indywidualni odbiorcy i samorządy. Dobrze przygotowana i konsekwentnie wdrażana strategia biznesowa sprawiła, że HEG zwiększa swój udział w rynku poprzez aktywne pozyskiwanie nowych Klientów oraz akwizycje spółek energetycznych i gazowych. Tylko w 2018 roku spółka przyjęła łącznie ok. 30 tys. nowych klientów.

Ponadto Hermes Energy Group S.A. zwiększa zakres swojej działalności, powołując do życia nowy podmiot HEG Midstream. Głównym celem spółki będzie działalność na rynku LNG oraz inwestycje w infrastrukturę gazową i energetyczną.

Od 2017 roku HEG jest Członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Wspólnie z TOE spółka HEG powołała do życia Grupę ds. Rynku Detalicznego Gazu, której głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju i liberalizacji rynku gazu w Polsce. Ponadto Hermes Energy Group S.A. jest partnerem kampanii edukacyjno-informacyjnej Towarzystwa Obrotu Energią „Sprawdź Kto” (http://sprawdzkto.pl), która promuje świadomy wybór sprzedawcy gazu ziemnego i energii elektrycznej.