MC² Energy

MC² Energy

Startup pracuje nad wykorzystaniem technologii blockchain w elektromobilności,
co pozwoli m.in. pokazać klientom, jakie jest źródło energii, którą ładują pojazd.

Blockchain tworzy łańcuch danych rozproszonych po różnych bazach. Każda zmiana tak zapisanych informacji wymaga uzgodnienia z wszystkimi ogniwami. Gwarantuje to dużą odporność na działania hackerskie. Nie ma bowiem jednego centrum operacyjnego, który byłoby narażone na atak. Dlatego technologia blockchain budzi zainteresowanie firm energetycznych.

MC² Energy zapewni oparte na blockchain rozwiązania dla elektromobilności. Pozwoli udowodnić klientom, że energia dostarczona do punktu ładowania pochodzi z farmy wiatrowej, fotowoltaicznej czy powstała z biomasy. Zautomatyzuje też dostawy i wzajemne rozliczenia między koncernem energetycznym, operatorami ładowarek, właścicielami gruntów czy firmami pośredniczącymi w płatnościach.