Move Telecom

Move Telecom

Move Telecom świadczy usługi telekomunikacyjne – jest w pełni zintegrowanym operatorem telefonii komórkowej. Dostarcza rozwiązania telekomunikacyjne z zastrzeżoną technologią, które umożliwiają łączność typu m2m, czyli machine to machine (maszyna z maszyną). Jest to szybko rozwijający się segment rynku, który z roku na rok dynamicznie zwiększa swoją wartość.

Elektromobilność jest ważnym obszarem zainteresowania biznesowego Move Telecom. Firma zapewnia produkty szyte na miarę, dostarczając specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie do jego obsługi i niezbędne usługi telekomunikacyjne. Dzięki współpracy z ponad 650 operatorami telefonii komórkowej w 190 krajach rozwiązania Move Telecom mogą być wykorzystywane bez ograniczeń na całym świecie.

Wyzwania i obszary zainteresowań

Big Data i Usługi Wsparcia

Innowacyjne metody pozyskiwania i analizy danych użytkowników, rozbudowane schematy zachowań osób korzystających z elektromobilności, jak również projekty wzbogacające oferowane przez spółkę rozwiązania o usługi i technologię dotychczas niestosowaną.

Zapotrzebowanie na usługi komunikacji

Rozwiązania wymagające uzupełnienia o usługi z zakresu telekomunikacji i komunikacji. IOT, oraz wszelkie projekty z zakresu elektromobilności o zasięgu krajowym z dużym potencjałem i zasięgu międzynarodowym.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Robert Mirek Przewodniczący Rady Nadzorczej

Współpraca w ramach programu Pilot Maker Elektro ScaleUp jest dla Move Telecom dodatkową szansą na pozyskanie ciekawych partnerów z innowacyjnym podejściem. Nasz dział B&R, w ramach którego współpracujmy z ponad setką doświadczonych naukowców, chętnie przeanalizuje nowatorskie pomysły i pomoże w ich wdrożeniu. Usługi komunikacji oferowane przez naszą firmę nie mają ograniczeń terytorialnych, startupom stwarzamy więc szansę uruchomienia proponowanych rozwiązań w rozmaitych warunkach rynkowych na siedmiu kontynentach.