VivaDrive

VivaDrive

VivaDrive wspólnie z Synerise buduje platformę, która ułatwi modernizację i elektryfikację
floty pojazdów oraz efektywne zarządzanie nimi.